У складу са Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Комисија је на на седници одржаној дана 8.6.2017. године, донела Пословник којим се уређују питања организације рада.
Пословником су обухваћена права и обавезе чланова Комисије, начин рада и одлучивања, изборни поступак, начин провере и оцењивања, ранг листа и листа за именовање, поступак именовања директора.

Текст пословника о раду налази се у прилогу.

Пословник комисије Звездара