Друга седница Скупштине Градске општине Звездара биће одржана у четвртак, 30.06.2016. са почетком у 9 сати у одборничкој сали Скупштине Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, први спрат. Седницом ће председавати Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, а за ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

И РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. а/ Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
б/ Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
2. Предлог Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2015. годину

3. Извештај о спроведеним активностима у области програма унапређења социјалне заштите у 2015. години

4. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2013-2016) и о раду Савета за миграције ГО Звездара за период јануар – децембар 2015. године

5. Извештај о реализацији плана развоја културе за 2015. годину

6. Извештај о реализацији „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 01. јануар 2015 – 31. мај 2016. године“

7. Решење о измени Решења о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“

8. Предлог Решења о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

9. Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара

10. Предлог Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК
III ТЕКУЋА ПИТАЊА
IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА