Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет четврту седницу Скупштине за четвртак, 19. септембра 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

1.Предлог одлуке о промени Статута Градске општине Звездара

2.Предлог одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку интраоралног ренген апарата за потребе Дома здравља „Звездара“

3.Предлог одлуке о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“

4.Предлог одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма / пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма / пројеката од јавног интереса које реализују удружења

5.Предлог одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“

6.Предлог одлуке o изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи

7.Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2019. године

8.Извештај о раду и реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01 – 30.6.2019. године

9.Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. години

10.Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА