Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет седму седницу Скупштине за понедељак, 24.. фебруар 2020, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, на првом спрату.

 За ову седницу је предложен следећи

Дневни  ред

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

  1. Предлог одлуке о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2019. годину
  2. Предлог одлуке о допуни Одлуке о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама
  3. Предлог програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за 2020. годину
  4. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2019. годину
  5. Извештај о реализацији Плана развоје културе за 2019. годину
  6. Извештај o раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 1.1– 31.12.2019. године
  7. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и о раду Савета за миграције у Градској општини Звездара за период јануар-децембар 2019.године.
  8. Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за 2019. годину
  9. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара“

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА