Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесету седницу Скупштине за четвртак, 4. април 2019. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат. 

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    Редован поступак

 1. Предлог одлуке о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2018. годину
 2. Предлог кодекса понашања службеника и намештеника Градске општине Звездара
 3. Предлог одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2018. годину сачињен од стране ликвидационог управника  ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији
 4. Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године
 1. Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2018. годину
 2. Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период јануар – децембар 2018. године
 3. Извештај о реализацији Плана развоја културе за 2018. годину
 4. Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2018. години
 5. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2018. годину

II   Скраћени поступак

 1. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски Центар „Олимп – Звездара“
 2. Предлог решења о измени решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III  Текућа питања

IV   Одборничка питања

20. седница Скупштине ГО Звездара, 4.4.2019-Дневни ред