Еко пројекат „Еколошки календар”, који је суфинансирала ГО Звездара, реализује удружење Звездарски еколошки центар (ЗЕЦ) у партнерству са удружењем Чувари заната. Пројекат ће бити реализован у простору удружења ЗЕЦ на Звездари, улица Булевар краља Александра 503 и у објекту Предшколске установе Звездара „Звездани гај ”, улица Вељка Дугошевића 48. Пројекне активности са директним корисницима почињу 20.9.2018. у вртићу „Звездани гај” и трајаће до 15.12.2018.године.

Вишегодишња успешна сарадња ЗЕЦ -а са ГО Звездара, ПУ Звездара и вртћем „Звездани гај“ потврда је заједничке јаке потребе стварања генерација еколошки освешћене деце, па пројекат представља наставак заједничке еко мисије у подизању свести код деце о значају очувања и неговања еко баштине.

Пројектом је предвиђено да се одржи низ радионица од интереса за децу и младе. Млади имају интерес и обавезу да се баве проблемима животне средине и одрживог развоја, јер морају да живе са последицама онога што су им оставиле претходне генерације, а морају да размишљају и о генерацијама које долазе.

Едукативни део у оквиру пројекта је везан за основне појмове рециклаже, очувања животне средине и здравља људи, али представљен по Еколошком календару – „данима еколошких појмова“, док је креативни део везан за реупотребу одбаченог материјала – амбалажног отпада у креативне и употребне сврхе.

Пројектом је предвиђена интерактивна видео презентација из области рециклаже и одрживог развоја, прилагођена узрасту и нивоу знања и образовања корисника, као и радионице креативне драме на којима ће деца сама смишљати приче које ће изводити на сцени у виду кратких драмских форми.

Сви предшколци ће добити задатак да осмисле своју причу из Еколошког календара (о томе шта су научили о примарној селекцији отпада, о ре-употреби амбалажног отпада, рециклажи и др.) и да је „одиграју“ својим вршњацима.
Свака прича ће бити илустрована, односно нацртана техником по слободном избору

На радионицама, конципираним у виду вршњачке едукације лакше се усвајају знања и преносе информације, јер не постоје генерацијске баријере.

Пројектом је предвиђена и практична примена стечених вештина у изради употребних предмета на креативним радионицама.