Комисија за оцену програма у области спортаформирана Решењем председника ГО Звездара, бр. 020-2-93, од 03.08.2016. године,  је на седници одржаној 27.09.2017. године, донела Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, бр. 66-1-10. У прилогу су Правилник и пратећи обрасци.

Обрасци за спорт

Правилник о одобравању и финансирању програма