Флајер „Препоруке свим суграђанима „из ципела сениора” за живот у време епидемије” заинтересовани суграђани могу преузети у згради Градске општине Звездара и у најближој звездарској месној заједници.

Препоруке које се налазе на флајерима настале су на радионицама са сениорима 1. октобра када је у Волонтерском сервису Звездаре обележен Међународни дан старијих, али су корисне за људе свих генерација у време епидемије како би свакодневни живот грађана био хуманији са што мање последица по ментално здравље.

Препоруке су настале захваљујући сениорима који су поделили своја позитивна искуства у време епидемије, а која су допринела да се осећају мање усамљено и уплашено.