У циљу бољег разумевања потреба и проблема неформалних неговатеља, у уторак 25. јуна од 12,00 до 13,00 часова у Волонтерском сервису Звездаре биће одржана фокус група.

Циљ фокус групе је прикупљање квалитативних података о потребама неформалних неговатеља, њиховим проблемима и предлозима који ће омогућити унапређење положаја неформалних пружалаца неге. Најважнији налази са фокус групе послужиће као основ за креирање упитника за квантитативно истраживање.

Ово истраживање настало је из потребе да се подрже породице које брину о зависном члану, кроз дизајнирање и увођење услуга и законских олакшица које би омогућиле да породица која брине о свом члану може да рачуна на подршку локалне заједнице и система.  Социјални партнери ангажовани  на реализацији фокус групе настоје да скрену пажњу опште и стручне јавности на положај и потребе ових породица који су носиоци дугорочне бриге и неге за оболелог и немоћног члана.

Фокус групу у Волонтерском сервису Звездара организују у партнерству Црвени крст Србије и Удружење „Хелпнет“ а учесници су појединци са личним вишегодишњим искуством и нези и бризи за зависног члана породице- старијих, немоћних и/или лица са инвалидитетом или оболелих од неког облика деменције.