На основу члана 18 Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 98/2010), Штаб за ванредне ситуације ГО Звездара је донео Закључак о формирању Стручно-оперативног тима  за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи.

Штаб за ванредне ситуације ГО Звездара образује стручно -оперативни тим  за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи  у следећем  саставу:

Презиме и име,функција у тиму, радно место

 1. Александар Ерор-руководилац тима – председник Скупштине ГО Звездара
 2. Небојша Перић-заменик руководиоца тима-начелник Одељења за комуналне делатности,  заштиту животне  средине и  координацију инвестиционих пројеката
 3. Александар Златић Арсеновић-секретар Црвеног крста – Црвени крст
 4. Срђан Ђукић – члан Већа-инспекција, помоћ старим и угроженим лицима
 5. Владан Јеремић-члан Већа-информисање и координатор цивилне заштите
 6. Душан Игњатовић- члан Већа-јавна предузећа и здравствне установе
 7. Роберт Милићевић-члан Већа-контрола рада удружења, клубова, спортских друштава
 8. Александар Ђуричић-члан Већа-васпитно-образовне установе
 9. Милош Стојилковић-члан Већа-координација цивилне заштите
 10. Ненад Николић-помоћник председника ГО Звездара-Управа ГО Звездара
 11. Милош Булатовић-помоћник председника ГО Звездара-Кол центар
 12. Татјана Карановић Лечић-начелник Управе ГО Звездара-Управа ГО Звездара
 13. Драган Радоњић-начелник Одељење за инспекцијске послове-инспекцијски надзор
 14. Зоран Ковач-шеф Одсека за информисање-информисање становништва
 15. Радмила Урошевић-шеф Одсека за социјалну заштиту-Волонтерски тим
 16. Бранко Блажевић-Служба за скупштинскe пословe-административни и технички послови
 17. Иван Трајковић-начелник Службе за геоинформационе послове-АОП

Закључак је ступио на снагу 17.3.2020. године.