У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), председник Градске општине Звездара објављује Годишњи план расписивања јавних конкурса Градске општине Звездара у 2020. години.

Прилози:

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2020. годину

Табела План конкурса за 2020.