Обележавање прве године рада Волонтерског сервиса Звездара ће се одржати у петак, 24.02.2012. у 12.00 сати у Месној заједници „Зелено брдо”, Булевар краља Александра 395, у просторијама Волонтерског сервиса.

Овом догађају ће присуствовати волонтери/ке, председник ГО Звездара и чланови Општинског већа, глумица Љиљана Стјепановић и бројни пријатељи Волонтерског сервиса који су помогли његов рад.

Пре годину дана ГО Звездара је основала Волонтерски сервис Звездаре са циљем оснаживања могућности и социјалне улоге локалне самоуправе да на непосредан, доступан и квалитетан начин кроз ангажовање волонтера помогне суграђанима који имају проблем у свакодневном функционисању.

Једногодишње искуство у раду дало је и много више од очекиваног. О томе говоре бројке:Током 2011. године:

• пружено је укупно 2200 социјалних услуга, од тога 1915 у кућним условима и 285 у просторијама ВСЗ

• реализовано је укупно 5184,50 волонтерских сати, од тога 4373,00 у кућнимусловима, 496,50 сати у просторијама всз и 315,00 сати као техничка подршка канцеларији сервиса

• на активној евиденцији сервиса је 45 ангажованих волонтера, и то: 38 на терену, 6 у индивидуалној подршци корисницима и 5 у подршци канцеларији (дежурство на телефону, техничким пословима, комуникацији са потенцијалним донаторима и сл.)

Право на услуге Волонтерског сервиса имају лица са пребивалиштем на територији Звездаре, и то:

• старија и лица са инвалидитетом без породичног старања којима је потребна подршка у самосталном функционисању

• породице са децом ометеном у развоју и/или инвалидитетом

• родитељи деце/ученика са проблемима у понашању

На располагању су и стручњаци- волонтери за подршку породици и појединцима, као и психосоцијалну и правну подршку.

Волонтери ВСЗ су грађани Звездаре који су спремни и едуковани да својим услугама добровољно помажу најугроженијим суграђанима помажући им у набавци основних животних намирница, лекова, лакшим кућним пословима, кретању, читању литературе и штампе. Услуге волонтера се пружају корисницима два пута недељно у трајању од 90 минута, а радним данима од 9 до 14 сати грађани се могу обратити директно за помоћ у просторијама Сервиса као и путем телефона.

У просторијама ВСЗ волонтери/стручњаци реализују Програм психосоцијалне подршке родитељима болесне и деце са инвалидитетом, са проблемима у друштвеном понашању или су напустила редовно школовање и сл. и то кроз организовање радионица са циљем подизања родитељских компетенција, пружања информација о услугама које пружају надлежне институције (здравство, социјална заштита), развијање принципа помоћи и самопомоћи.Поред пружања помоћи угроженом становништву у свакодневном животу, ангажовањем волонтера ГО Звездара на директан и недвосмислен начин афирмисала је вредности и идеју волонтирања као принципа помоћи, солидарности и самопомоћи, чиме се подстиче коришћење постојећих људских ресурса и посебно фаворизује проактиван начин живота Звездараца у локалној заједници према суграђанима за које је нечија солидарност од великог значаја.

И даље, сви потенцијални корисници и волонтери могу се обратити на телефон 2864 426, или лично у канцеларију Волонтерског сервисаа Звездаре, Булевар краља Александра 395, сваког радног дана од 9 до 14 часова.