Сертификациона кућа ТÜВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о.издала је Градској општини Звездара сертифакте којима се потврђује да је систем менаџмента Управе ГО Звездара усаглашен са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015.

Ови сертификати представљају међународни признат доказ квалитета услуга, бриге о грађанима, корисницима услуга, запосленима и свим заинтересованим странама,  као и доказ друштвено одговорног пословања  Управе која води рачуна о очувању животне средине и својим пословним активностима доприноси бољим условима за живот и рад.

Управа ГО Звездара је међу првим општинама у Србији препознала значај примене међународних стандарда система менаџмента и у свом раду примењује стандард ИСО 9001 од 2009. године, који се односи на захтеве корисника услуга у погледу квалитета,  а од 2013. године и стандард ИСО 14001 који уређује систем животне средине.

Међународна организација за стандардизацију (ИСО) извршила је 2015. године ревизују стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001  како би  унапредила системе менаџмента квалитета и животне средине у организацијама које своје процесе уређују према њиховим захтевима. У циљу наставака модернизације рада, унапређења процеса Управе, брже и ефиканије услуге Општине као јавног сервиса грађана, Управа ГО Звездара је прилагодила своје процесе новим, ревидираним стандардима, што као крајњи резултат доноси задовољство грађана, корисника услуга Управе, али и испуњење захтева свих заинтересованих страна.