Током трајања ванредног стања у Републици Србији у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), проглашеног 15.3.2020. а завршеног 7.5. 2020, Градска општина Звездара је своје активности реализовала кроз рад Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара, Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемије и здравља људи Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара и Управе ГО Звездара.

Градска општина Звездара је током ванредног стања поступала по свим наредбама, упутствима, препорукама, инструкцијама и свим другим актима и поднесцима Градског штаба за ванредне ситуације града Београда.

Заменик председника ГО Звездара Виолета Филип је, у складу са прописаним , донела Упутство о организовању рада за време ванредног стања, а начелник Управе ГО Звездара Татјана Карановић Лечић је донела План рада Управе за време ванредног стања.

Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемије и здравља људи  Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара којим је руководио Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, који је био у сталном заседању, реализовао је све наложеве активности и предузимао је низ мера, активности и оперативних радњи усмерених на заштиту становништва Звездаре од епидемије изазване  Корона вирусом (COVID-19). Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију односа са грађанима свакодневно су достављани дневни извештаји Тима.

Скупштина Градске општине Звездара, организовала је електронску седницу, којом је председавао председник Скупштине Александар Ерор,  на којој је донета Одлука о ребалансу буџета за 2020. годину.

Функционери, службеници на положају и службеници Управе ГО Звездара јако успешно су обављали све редовне послове који проистичу из надлежности ГО Звездара.

У Општини је фунционисао Позивни центар/Кол центар за набавку намирница и лекова за суграђане старије од 65 година, као и за пакете помоћи пензионерима са Звездаре чија су месечна примања мања од 30.000,00 динара.

Намирнице и лекове наручене преко звездарског Кол центра, као и пакете помоћи суграђанима су достављали волонтери Градске општине Звездара који су суграђанима достављали и пакете хране са пунктова Народне кухиње. Волонтери ГО Звездара, као и екипе Црвеног крста Звездаре били су укључени и у друге активности Општине.

Градска општина Звездара је предузимала и активности у вези са дезинфекцијом површина и објеката, као и  послове у вези са поделон заштитне опреме и дезинфекционих средстава.

Остваривана је комуникација и помоћ здравственим установама на Звездари, а подношени су извештаји о стању у домовима за одрасла и старија лица на Звездари.

Комуникација за Градским центром за социјални рад-Одељење Звездара је била свакодневна, као и са грађанима који су се обраћали за помоћ. Поред тога, остварена је и редовна комуникација са стамбеним заједницама, удружењима грађана, спортским клубовима и спортским објектима, као и са установама културе на територији општине.

Отворена је посебна електронска адреса како би грађанима било омогућено подношење захтева за кретање током забране кретања.

Управа ГО Звездара је издала велики број дозвола и аката. Комунална инспекција је имала контунуиране активности, као и друге општинске службе.

Градска општина Звездара је израдила наменски едукативни, информативни материјал ради боље обавештености грађана у вези са епидемијом, а на сајту Општине су свакодневно објављиване њене активности и нова обавештења  и инструкције за грађане.

 

Више информација можете наћи овде:

Извештај о спроведеним активностима ГО Звездара током ванредног стања