У Месној заједници „Звездара”, у Булевару краља Александра 243-245, грађани Звездаре ће од четвртка 15. октобра 2009. моћи да обаве послове због којих су до сада долазили у зграду Општине.

ГО Звездара је, како би олакшала добијање потребних докумената становницима општине, али и другим заинтересованим грађанима, омогућила вршење следећих послова из своје надлежности у МЗ „Звездара”:
– оверу преписа, потписа и рукописа,
– издавање уверења о животу, корисницима пензија намењених за употребу у иностранству

Наведени послови ће се вршити у радно време месне заједнице:
– понедељак, среда и петак, од 8.00 до 16.00 часова
– уторак и четвртак, од 12.00 до 20.00 часова

У претходном периоду Градска општина Звездара је суграђанима већ омогућила добијање наведених докумената у пословном седишту месних заједница:
– „Велики Мокри Луг“, Николе Груловића 14,
– „Мали Мокри Луг“, Булевар краља Александра 532,
– „Миријево“, Школски трг 2 и
– „Стеван Синђелић“, Устаничка 194