Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: електрична енергија (јавна набавка бр. 28/2019)

Позив за подношење понуда_27.06.2019

Конкурсна документација_27.06.2019

Одлука о додели уговора_08.07.2019

Обавештење о закљученом уговору_23.08.2019

Уговор