Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: гориво (јавна набавка бр. 23/2020)

Позив за подношење понуда_16.07.2020

Конкурсна документација_16.07.2020

Одлука о додели уговора_30.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору_21.08.2020.

Уговор