Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: гориво (јавна набавка бр. 30/2019)

Позив за подношење понуда_10.07.2019

Конкурсна документација_10.07.2019

Одлука о додели уговора 22.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору_16.08.2019

Уговор