Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: хигијенска потрошна средства (јавна набавка бр. 16/2020)

Позив за подношење понуда_02.06.2020

Конкурсна документација_02.06.2020

Одлука о додели уговора_12.06.2020

Обавештење о закљученом уговору_01.07.2020

Уговор