Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: хигијенска потрошна средства (јавна набавка бр. 17/2018)

Позив за подношење понуда_04.06.2018

Конкурсна документација_04.06.2018

Одлука о додели уговора_21.06.2018

Обавештење о закљученом уговору_11.07.2018

Уговор