Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: канцеларијског материјала (јавна набавка  бр. 15/2018)

Позив за подношење понуда_01.06.2018

Конкурсна документација_01.06.2018

Одлука о додели уговора_13.06.2018

Обавештење о закљученом уговору_28.06.2018

Уговор