Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: компјутерска опрема  (јавна набавка  бр. 11/2019)

Позив за подношење понуда_02.10.2019

Конкурсна документација_02.10.2019

Одлука о додели уговора_21.10.2019

Обавештење о закљученом уговору_10.12.2019

Уговор