Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица (јавна набавка бр. 45/2019)

Позив за подношење понуда_26.11.2019

Конкурсна документација_26.11.2019

Одлука о додели уговора_12.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_28.12.2019

Уговор

Извештај о реализацији