Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица (јавна набавка  бр. 28/2017)

Позив за подношење понуда_24.11.2017

Конкурсна документација_24.11.2017

Одлука о додели уговора_05.12.2017

Обавештење о закљученом уговору_14.12.2017

Уговор

Извештај о реализацији_23.01.2018