Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: опрема за видео надзор са уградњом у објектима месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 50/2019)

Позив за подношење понуда_04.12.2019

Конкурсна документација_04.12.2019

Одговор на питање_06.12.2019.

Конкурсна документација_измењена верзија_06.12.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_06.12.2019.

Одлука о обустави поступка_09.12.2019. године

Обавештење о обустави поступка_18.12.2019.