Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: пењач уз степенице – гусеничар (јавна набавка бр. 14/2019)

Позив за подношење понуда_18.04.2019

Конкурсна документација_18.04.2019

Одлука о додели уговора_10.05.2019

Обавештење о закљученом уговору_17.05.2019

Уговор