Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: седишта за бебе (јавна набавка  бр. 32/2017)

Позив за подношење понуда_05.12.2017

Конкурсна документација_05.12.2017

Odgovor na pitanje_11.12.2017

Одлука о додели уговора_25.12.2017

Обавештење о закљученом уговору_22.01.2018

Уговор

Извештај о реализацији уговора