Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда који за предмет има набавку додатних радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ „1300 каплара“, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд: (јавна набавка бр. 18/2020).

Обавештење о покретању преговарачког поступка_24.06.2020

Koнкурснa документацијa_24.06.2020

Одлука о додели уговора_15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору_31.07.2020.

Уговор