Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радовa на санацији некатегорисаних путева (јавна набавка  бр. 26/2017)

Позив за подношење понуда_27.10.2017

Конкурсна документација_27.10.2017

Конкурсна документација-Измењена верзија_27.10.2017.docx

Одлука о додели уговора_09.11.2017

Обавештење о закљученом уговору_14.11.2017

Уговор

Извештај о реализацији