Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на адаптацији – енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – предшколска установа Звездара (јавна набавка  бр. 34/2017)

Позив за подношење понуда_14.12.2017

Конкурсна документација_14.12.2017

Одговори на питања_18.12.2017

Одговори на питања_20.12.2017

Одговори на питања_21.12.2017

Одговори на питања_21.12.2017-1

Одговори на питања_21.12.2017-2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_21.12.2017

Конкурсна документација_измењена верзија_21.12.2017

Одговор на питањe_21.12.2017-3

Конкурсна документација_Последња верзија_21.12.2017

Одговор на питање_22.12.2017

Одлука о додели уговора_27.12.2017

Обавештење о закљученом уговору_29.12.2017

Уговор

Обавештење о закљученом Анексу уговора_22.05.2018

Анекс уговора

Извештај о реализацији