Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на инвестиционом одржавању јавних зелених површина – дечијих игралишта на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 9/2019)

Позив за подношење понуда_26.07.2019

Конкурсна документација_26.07.2019

Одлука о додели уговора_28.08.2019

Обавештење о закљученом уговору_23.09.2019

Уговор