Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на изградњи потпорног зида ради спречавања одрона земље (јавна набавка  бр. 47/2019)

Позив за подношење понуда_04.12.2019

Конкурсна документација_04.12.2019

Одлука о додели уговора_12.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_18.12.2019

Уговор