Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева (јавна набавка бр. 42/2019)

Позив за подношење понуда_06.11.2019

Конкурсна документација_06.11.2019

Одлука о додели уговора_09.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_12.12.2019

Уговор