Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радовa на одржавању и санацији некатегорисаних путева (јавна набавка бр. 40/2018)

Позив за подношење понуда_29.11.2018

Конкурсна документација_29.11.2018

Измена конкурсне документације_03.12.2018

Конкурсна документација_Измењена верзија_03.12.2018

Одговор на питање_17.12.2018

Конкурсна документација_Измењена верзија_17.12.2018

Одлука о додели уговора_16.01.2019

Обавештење о закљученом уговору_01.02.2019

Уговор