Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на реконструкцији спортских терена на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 44/2019)

Позив за подношење понуда_13.11.2019

Конкурсна документација_13.11.2019

Одлука о додели уговора_13.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_18.12.2019

Уговор