Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радовa на текућим поправкама школа на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 32/2019)

Позив за подношење понуда_09.08.2019

Конкурсна документација_09.08.2019

Одлука о додели уговора_11.09.2019

Обавештење о закљученом уговору_02.10.2019

Уговор