Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку радова на замени фасадне столарије у оквиру објекта КБЦ „Звездара“ (јавна набавка бр. 18/2019).

Poziv_21.05.2019.
Конкурсна документација_21.05.2019.
Измена Kонкурсне документације_24.05.2019.
Конкурсна документација_Измењена верзија_24.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_24.05.2019.

Одлука о обустави поступка_06.06.2019

Обавештење о обустави поступка_13.06.2019