Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  радова по хитним интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 3/2020)

Позив за подношење понуда_17.01.2020

Конкурсна документација_17.01.2020

Одлука о додели уговора_28.01.2020

Обавештење о закљученом уговору_06.02.2020

Уговор