Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  градова по хитним интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 21/2019)

Позив за подношење понуда_15.05.2019

Конкурсна документација_15.05.2019

Одлука о додели уговора_24.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору_20.06.2019

Уговор