Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку услуга извођења позоришних представа, у оквиру 15. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – домаћа позоришта (Јавна набавка број 27/2018)

Обавештење о покретању преговарачког поступка_17.10.2018

Конкурсна документација- домаћа позоришта_17.10.2018

Одлука о додели уговора_31.10.2018

Обавештење о закљученом уговору_20.11.2018

Уговор партија 1

Уговор партија 2

Уговор партија 3

Уговор партија 4

Уговор партија 5

Уговор партија 6

Уговор партија 7