Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења објеката месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 25/2019)

Позив за подношење понуда_27.06.2019

Конкурсна документација_27.06.2019

Измена Конкурсне документације_19.07.2019

Конкурсна документација_Измењена верзија_19.07.2019

Одлука о додели уговора_05.08.2019

Обавештење о закљученом уговору_21.08.2019

Уговор