Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку услуге: чишћења објеката месних заједница Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 19/2020).

Позив за подношење понуда_01.07.2020.

Конкурсна документација_01.07.2020.

Одлука о додели уговора_05.08.2020.

Одлука о додели уговора_14.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору 04.09.2020.

Уговор