Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења зграде Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 39/2018)

Позив за подношење понуда_28.11.2018

Конкурсна документација_28.11.2018

Одговор на питање_17.12.2018

Конкурсна документација_измењена верзија_17.12.2018

Одлука о додели уговора_25.01.2019

Обавештење о закљученом уговору_08.02.2019

Уговор