Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите (јавна набавка бр. 43/2018)

Позив за подношење понуда_20.12.2018

Конкурсна документација_20.12.2018

Одлука о додели уговора_10.01.2019

Обавештење о закљученом уговору_06.02.2019

Уговор