Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите (јавна набавка  бр. 1/2020)

Позив за подношење понуда_14.01.2020

Конкурсна документација_14.01.2020

Одлука о додели уговора_21.02.2020

Обавештење о закљученом уговору_23.03.2020

Уговор