Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите (јавна набавка  бр. 31/2017)

Позив за подношење понуда_12.01.2018

Конкурсна документација_12.01.2018

Конкурсна документација_12.01.2018-измењена верзија

Одговор на питање_22.01.2018

Одлука о додели уговора_31.01.2018

Обавештење о закљученом уговору_06.03.2018

Уговор