Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: мобилна телефонија (јавна набавка  бр. 6/2018)

Позив за подношење понуда_26.04.2018

Конкурсна документација_26.04.2018

Одговор на питање_04.05.2018

Одлука о додели уговора_15.05.2018

Обавештење о закљученом уговору_30.05.2018

Обавештење о закљученом уговору_08.06.2018-исправка техничке грешке у обрасцу

Уговор