Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања и унапређења информационог система „Хермес” (јавна набавка бр. 3/2019)

Позив за подношење понуда_01.03.2019

Конкурсна документација_01.03.2019

Одлука о додели уговора_20.03.2019

Уговор

Обавештење о закљученом уговору_29.03.2019