Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге одржавања софтвера за сервисни центар (јавна набавка бр. 13/2020)

Позив за подношење понуда_21.05.2020

Конкурсна документација_21.05.2020

Одлука о додели уговора_02.06.2020

Обавештење о закљученом уговору_03.06.2020

Уговор