Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 8/2020)

Позив за подношење понуда_21.02.2020

Конкурсна документација_21.02.2020

Измена Конкурсне документације_12.03.2020

Конкурсна документација_измењена верзија_12.03.2020

Одговор на питање_13.03.2020

Одлука о обустави поступка_17.03.2020

Обавештење о обустави поступка_24.03.2020